Het 100e cursiefje!

Het 100e cursiefje!

Het 100e cursiefje! 2048 1016 Lhoëst Jean

Sinds ik gestart ben in februari 2020, is dit mijn 100e artikeltje dat ik hier gepubliceerd heb. In de herfst van mijn leven wil ik me nog ten volle inzetten om te strijden, met mijn pen, voor een rechtvaardigere en betere wereld voor iedereen, zonder onderscheid. Wil echt niet sterven met de gedachte dat ik nooit iets geprobeerd heb….

1 Marktfundamentalisme

Met voorsprong aan de leiding van de meest geïndexeerde  topics. Sinds de jaren 1970 domineert het neoliberale kapitalisme of het marktfundamentalisme de maatschappij. Het komt zo vaak aan bod omdat het, als een kankergezwel, de oorzaak is van de meeste van onze echte problemen.

Zoals ongelijkheid, de verloedering van onze biosfeer, onrechtvaardige belastingen, afbouw sociale zekerheid, oorlogen, het mmi-virus (me, myself an I), individualisering en vereenzaming, leegte, het culpabiliseren van zwakkeren en anders denkenden, uitholling van de democratie, enz. Of van het heersende onbehagen zoals Dirk De Wachter het beschrijft in zijn uitstekende gelijknamige boek.

De sirenen van het marktfundamentalisme doen ons geloven dat het onnodige nodig is. En zo vergeten we het nodige, het echte leven en verspelen we dus veel kansen op geluk.

Deze schaduwzijden van het neoliberalisme zijn mijns inzien de grootste bron van onrecht, angst, onzekerheid en ressentiment. Een echte boeman voor tevredenheid, vrijheid en rechtvaardigheid. En dus voor het welzijn van de mens.

Gerelateerde artikelen.
N012
 – N016 – N018 – N021 – N022 – N023 – N024  – N025 – N028 – N029 – N031 – N033 – N045 – N048 – N051 – N052 – N053 – N054 – N055 – N057 – N058 – N067 – N069 – N070 – N072 – N073 – N074 – N075 – N076 – N078 – N080 – N081 – N084 – N085 – N089 – N097 – N099

2 Bestuur

Artikelen omtrent hoe goed/slecht ons land (wereld) bestuurd wordt scoren ook goed.

België is hiervoor immers een dankbaar land omdat het een toonbeeld is van hoe nutteloze versnippering van bevoegdheden tot slecht, absurd bestuur leidt. Ik heb ons landje zien evolueren van ‘Eendracht maakt macht’ naar ‘Tweedracht maakt postjes’!

Goed bestuur is een bestuur dat rechtvaardige maatregelen neemt die het welzijn van iedereen bevorderen zonder, in de mate van het mogelijke (cfr gulden regel), afbreuk te doen aan het zelfbeschikkingsrecht van de burgers.

Vele bestuursdaden van de veel te vele regeringen in dit landje beantwoorden daar niet aan. Een paar voorbeeldjes. Geen kordaat en voor iedereen betaalbaar klimaat- en energieplan. Pure minachting en culpabilisatie van de sociaal zwakkeren en anders ingestelden die hun plan maar moeten trekken in plaats van ze vooruit en uit de armoede te helpen. De Brusselse ring, 72 kms lang, laten beheren door drie beheersmaatschappijen. Een falend woonbeleid. Het gebruik van privévliegtuigen subsidiëren maar besparen op het openbaar vervoer. Enz.. Kan het nog absurder en asocialer?

Gerelateerde artikelen.

N004 – N005 – N006 – N017  – N018 – N020 – N024 – N027 – N028 – N029 – N030 – N031  – N032 – N033 – N034 – N037 – N040 – N041 – N042 – N048 – N052 – N053 – N056 – N057 – N059 – N063 – N068 – N070 – N074 – N077 – N079 – N090 – N092 – N093 – N098

3 Belastingen

Belastingen, ieders bijdrage aan de beschaving, eindigt op de derde stek in de lijst van meest behandelde thema’s. Omdat we opgescheept zitten met een heel onrechtvaardig belastingsysteem.

België, inzonderheid zijn zelfuitgeroepen Vlaamse sterregio, is een paradijs voor bedrijven, vermogenden en fiscale sjoemelaars, een hel voor mensen die niet mee kunnen/willen en niet vermogende anders denkenden en/of zijnden. Rode lopers en open deuren voor de eersten, matrakken en gesloten deuren voor de tweeden.

Een belastingpolitiek op maat van de beter begoeden (‘hoe rijker, hoe minder belastingen’) ten koste van solidariteit met de minderbedeelden. Hoge belastingen op arbeidsinkomsten, lage tot zelfs geen op vermogens en vermogensinkomsten. Enfin, een asociale, onrechtvaardige en beschamende belastingpolitiek.

Een degelijke, eerlijke en rechtvaardige fiscale hervorming is dringend nodig. Ze kan meer dan voldoende geld opbrengen om de huidige problemen (armoede, klimaat, enz.) op te lossen en te evolueren naar een betere wereld voor iedereen, zoals ook Oxfam en anderen het berekend hebben.

Gerelateerde artikelen.

N003 – N021 – N022 – N024 – N025 – N026 – N029 – N030 – N039 – N040 – N041 – N042 – N048 – N052 – N053 – N054 – N055 – N057 – N058 – N059 – N061 – N063 – N072 – N073 – N074 – N079 – N084 – N093 – N097 – N098

4 De politiek

De ‘politiek’ staat op nummer vier. En dat hoeft niet te verbazen als je ziet hoe het vertrouwen van de burger in zijn  politici jaar na jaar daalt.

De politiek luistert niet naar de burger maar doet zijn eigen zin als lakeien van het marktfundamentalisme. Zo verkondigt BDZ urbi en orbi dat Voka zijn baas is! Alhoewel bijvoorbeeld meer dan 70 procent van de bevolking voor een vermogensbelasting te vinden is, blijft de politiek toch doof omdat ze de vermogenden laten bepalen wat er moet gebeuren. Een ander voorbeeld, de politiek blijft maar drammen over staatshervormingen alhoewel dit echt geen prioriteit is voor de meeste burgers!

Verder negeren de meeste politiekers hun voornaamste taak: ervoor te zorgen dat iedereen menswaardig kan leven, niet alleen de bedrijven en beter begoeden , maar  ook de armsten, de werklozen, de zieken, enz… Als je dan hoort dat er typen zijn die werklozen nog meer in de armoede willen duwen door hun sociale huur te verhogen, dan begrijp je dat mensen geen vertrouwen meer hebben in dergelijke meritocratische typekes. Ik schaam me zelfs voor dergelijke minachting!

En last but not least, er zijn haast geen leiders meer te bespeuren, des te meer twitterende foorkramers, die liever verwijten dan leiden. Die liever verdelen en heersen dan te verenigen en leiden. De meeste politici blinken tegenwoordig inderdaad uit in borstklopperij, schofferen, polariseren en verdelen in plaats van de burgers te verenigen. Logisch dat mensen zich afkeren van deze kibbelende bendes die de menselijke solidariteit willen beperken tot hun eigen stammetjes en die ruziën om zaken die niet ter zake doen. Zo bekrompen!

Gerelateerde artikels.

N002 – N008 – N010 – N013 – N015 – N018 – N019 – N024 – N026 – N027 – N029 – N031 – N032 – N033 – N034 – N037 – N045 – N049 – N055 – N059 – N061 – N078 – N082 – N087 – N090 – N094 – N095 – N099

5 Democratie

Democratie sluit de top 5 van meest aan bod komende onderwerpen af.

Het is inderdaad erg gesteld is met de democratie in het westen. Democratieën verzanden in centocratieën: het geld regeert.

Als schaamlapje mogen we om de vier jaar kiezen welke marionetten naar de pijpen van de economische belangen mogen dansen! Tot daar onze ‘inspraak’.

Verder wordt er ook steeds meer gerommeld aan de scheiding der machten. Wordt het zelfbeschikkingsrecht van de burgers meer en meer beknot. Zelfs mensenrechten zijn geen garantie meer!

Daarom pleit ik in vele artikels voor de afschaffing van de representatieve democratie en de instelling van een echte democratie, met een uitgeloot parlement en dito regering, gedreven door universele waarden.

Gerelateerde artikels.
N024
 – N025 – N026 – N027 – N029 – N030 – N031 – N032 – N033 – N049 – N054 – N055 – N057 – N064 – N066 – N070 – N073 – N076 – N078 – N080 – N081 – N084 – N085 – N094 – N095 – N096 – N099

Waarom doe jij dit toch Jan?

Waarom blijf jij maar tegen de stroom ingaan? Dit is de vraag die velen me stellen. Meestal gaat het dan zo: ‘allez Jan, je hebt alles, je komt niets tekort, en bla, bla waarom dan zo blijven strijden met je pen voor een betere wereld voor iedereen?’

Gewoon omdat de voortdurende aanslagen op waarden als solidariteit, rechtvaardigheid en vrijheid me diep treffen. Wordt ziek als ik zie hoe minderbedeelden en minderheden vandaag worden opgejaagd in plaats van gesteund. Wat een decadentie. Daarom kruip ik in mijn pen om deze wanpraktijken aan te kaak te stellen. Zo simpel is dat!

#Blog  #Democracy  #Free markets  #Good governance   #Political parties  #Taxes 

FIJNE VAKANTIE aan iedereen!

Volgend artikel op 13/09/2024:

Nog te bepalen