Narcissen bedreigen biodiversiteit!

Narcissen bedreigen biodiversiteit!

Narcissen bedreigen biodiversiteit! 1563 693 Lhoëst Jean

Uit ‘fraternité’ is het huidige, ééngemaakte Frankrijk geboren.

Eind 18e E zag men in dat de  versnippering van een land in diverse regiootjes heel inefficiënt was. Verenigen, overal dezelfde regeltjes, samenwerken waren het devies voor een ongelofelijke welvaartsgroei.

Twee eeuwen later willen velen de klok terugdraaien en de stammengebieden terug in ere herstellen….

Inderdaad, overal zijn de polariserende wij-zij verkavelaars weer in opmars:  van de VS tot in Vlaanderen. Identiteit en muren overtroeven klimaat en ongelijkheid…. En zeggen dat de ‘eigen volk eerst’ doctrine de oorzaak is van de meeste genocides in de twintigste eeuw!

De escapistische hang naar het verleden – bitse  stammenstrijden in de savanne – zal niemand nochtans een betere toekomst geven!

Wat is nationalisme?

Volgens de Dikke VanDale is nationalisme ‘de voor­lief­de voor het na­ti­o­na­le, het ei­gen volk, het ei­gen land e.d. Een streven om al wat als het na­ti­o­na­le, het ei­gen volk, het ei­gen land kan beschouwd worden te be­vor­de­ren en te ac­cen­tu­e­ren, ge­paard met een ze­ke­re af­keer voor het vreem­de.’

Mario Vargas Llosa, de Spaans-Peruaanse Nobelprijswinnaar 2010 omschreef nationalisme ooit prachtig als: “Nationalisme is de natuurlijke vijand van de democratie, omdat het van de valse vooronderstelling uitgaat dat het een privilege is om geboren te worden in een bepaalde gemeenschap. Dat is compleet belachelijk. Elk nationalisme heeft een kiem van racisme in zich.”

 

Naast Einstein (zie boven) schreven ook vele anderen rake woorden over het nationalisme zoals:

Opvallend, je vind weinig lovende woorden van grote denkers over het nationalisme….

 

Mondialisering versus parochialisering.

De uitdagingen waarvoor we staan – technologische evoluties, klimaatverandering, het marktfundamentalisme, overbevolking, globale bedrijven, onvatbare geld- en informatiestromen, belastingontwijking en -fraude, pandemieën, vergrijzing en ongelijkheid –kennen geen grenzen. Willen we er grip op krijgen dan is verruiming nodig, geen beperkingen of begrenzingen.

Maar vandaag de dag zien we net het omgekeerde gebeuren, van de VS tot Oostenrijk, van Brazilië tot in ons eigen landje… Populisten en nationalisten allerhande bouwen nieuwe ‘muren van Berlijn’, sluiten grenzen, sluiten groepen en mensen uit, pleiten voor een ‘sociale zekerheid’ enkel voor de eigen clan…. In plaats van meer samenwerking verzinken we meer en meer in het uitzichtloze ‘eigen volk eerst’ moeras.

Terwijl ‘de markten’ globaal gaan, brokkelt Europa meer en meer af (cfr BREXIT, aanpak Coronacrisis) en bloeit in België welig…

 

‘Het narcisme van de kleine verschillen’.

 

 

 

 

 

We gaan inderdaad meer en meer parochiaal onder druk van de nationalistische partijen VB en NVA!

Dit narcisme is de reden waarom we nog steeds geen regering hebben, het beheer van de coronacrisis moeilijker is dan nodig, dat we meer ruzie maken dan iets anders, dat we de echte problemen niet aanpakken, dat we het parlement betalen om niets te doen, en ga zo maar verder…

Neem nu de klimaatproblematiek. Een deftig klimaatplan hebben we niet, maar wel vier klimaatministers in een landje kleiner dan een volwassen wolk! Wie doet beter? Belachelijk, waanzin en een heel dure grap!!!!

Onlangs titelde een krant: ‘EU-lidstaten keuren 37 miljard euro noodsteun voor coronacrisis goed, België onthoudt zich als enige!’ De drie NVA-Europarlementariërs (op een kleine 700!!) onthielden zich. Want, “meester de Waalse clan krijgt meer”(overigens een fake begrip!). Coronationalisme en -profilering in beschamend kindertuin spektakel. En achteraf kraaien dat het land onbestuurbaar is…

 

Hou niet van nationalisme.

Net zo min als mijn DNA nooit of te nimmer van een man zou kunnen houden, zal het nooit of te nimmer het nationalisme kunnen omarmen. Ik ben 100% hetero op elk gebied.

Stel je voor: een selfie met stamleden achter een vlag – drie dingen in één zin waar ik niet van hou! Ik ben gewoon een mens zoals er miljarden anderen zijn, niet meer of minder. Ik wil vrij en onafhankelijk zijn, zonder vlagje in mijn hand.

De credo’s van het nationalisme: ‘eigen volk eerst’, uitsluiting, regelneverij,  exclusieve zorg voor de stam, ‘dictatuur’ van de meerderheid, kleineren en  demoniseren van de ‘anderen’, zondebokken voor alles en nog wat zoeken,…

Al deze credo’s zijn voor mij non-credo’s. Immers, voor mij is verschillen (diversiteit) overstijgen de bron van vooruitgang, rijkdom en geluk!

Ieder zijn overtuiging, maar mij zul je dus nooit zien demonstreren voor ‘eigen volk eerst’ achter een vaandel.

Hou niet van incest.

Stel je voor ‘een zekere afkeer voor het vreemde.’ Ik hou daarentegen net van het andere en het vreemde. Van brede horizonten en andermans navels. Ik luister naar anderen. Boeiend en leerrijk. Dit is trouwens de basis voor de dialectiek van Hegel.  Uit de ‘botsing’ van jou idee (thesis) met het idee van een andere (antithesis) kan een beter idee (synthese) groeien!

Je opsluiten in een echoput van gelijkgestemden is het ideologische equivalent van incest en leidt tot dezelfde gevolgen: verarming, verschraling en verzwakking. Dat wil ik niet meemaken.

Hou niet van exclusies.

 Nationalisme wil mijn solidariteit beknotten tot het ‘eigen volk’. Ook dit staat haaks op mijn DNA. Omdat ieder mens recht heeft op een waardig leven, wil ik solidair zijn met iedereen, zonder grenzen en zonder onderscheid van etniciteit, taal, afkomst, penislengte, kleur van hemd of wat dan ook. Ik hou echt niet van uitsluiten en zou graag zien dat een deel van mijn belastingen naar een wereldfonds gaat dat de rijkdom herverdeelt, zodat we met z’n allen vooruit kunnen gaan (en veel problemen oplossen). ALLEN, onvoorwaardelijk.

 

Hou niet van pretentie.

Verder vind ik het  ook ongelofelijk pretentieus om te denken dat het ‘eigen volk’ beter is dan een ander of dat de eigen cultuur het toppunt van beschaving zou zijn. Als we zeggen dat ‘wij’ beter zijn of ‘het beter kunnen’, impliceren we dus dat de anderen een beetje minder zijn… Voor je het weet verandert die eigendunk in polarisering, discriminatie, uitsluiting en worden anderen  verraders, zondebokken, vijanden in eigen land.

Van medemens naar tegen-mens, naar tegenstrever omdat je anders denkt of bentDaar doe ik niet aan mee.

Ik voel me echt niet beter of slechter dan iemand anders, maar alleen een beetje anders. Ik heb zeker ook niet de pretentie om te kraaien dat ik dingen beter kan. Ach, overal zijn goede en minder goede mensen. Het hangt af van welke maatstaven je hanteert. Universele maatstaven bestaan gelukkig niet, maar Universele Rechten van de Mens wel.

Afsluiten doe ik met Yin-Yang of  “contraria complementa sunt”: tegenstellingen zijn complementair! Met soortgenoten verveel ik me, met anderen verrijk ik me! Moesten ze me opsluiten tussen soortgenoten… zou ik me snel verdiepen in euthanasie….

 

Tags:   #Nationalism   #Fraternity   #Unite/divide   #Belgium   #Political parties    #Challenges