Blog

Welkom op mijn blog! 2048 1517 Lhoëst Jean

Welkom op mijn blog!

Volgend artikel verschijnt op vrijdag  5/02/2021: Zou jij een goede leider zijn?   Reeds verschenen artikels. Wat is een goede leider? (N035) Denk als een rebel! (N034) (Van een centocratie naar een democratie. (N032) en (N033) Wie regeert ons? Venten of centen? (Centocratie) (N031) De kloof tussen de burger en de politiek (N029) en (N030). Big brother…

lees meer
Wat is een goede leider? 2048 853 Lhoëst Jean

Wat is een goede leider?

Al dikwijls over leiderschap gesproken… Maar wat is een leider? Iemand die leidt, dat wil zeggen een persoon die anderen de weg wijst, die mensen in een bepaalde richting kan sturen. Op weg naar succes en vooruitgang. Wat zijn de nodige vaardigheden om een goede leider te worden? Het is zeker niet iets dat je…

lees meer
Denk als een rebel. 2048 1294 Lhoëst Jean

Denk als een rebel.

Onlangs las ik een heel goed boek, ‘Rebel ideas’, van Matthew Syed. De kern van zijn heel sterk onderbouwd betoog: diversiteit is de sleutel tot succes, tot vooruitgang. Onlangs zagen we hier nog een mooi voorbeeld van. Het anti-coronavaccin dat we nu ingespoten krijgen is een ontwikkeling van Turkse immigranten in Duitsland!!!!   Een kleine bloemlezing…

lees meer
Burgers aan de macht, kan het? 666 964 Lhoëst Jean

Burgers aan de macht, kan het?

In deze column schets ik ruwweg, bij wijze van voorbeeld, hoe een democratie met uitgelote burgers er in de praktijk zou kunnen uitzien. Een systeem met een parlement, staatsraad, regering, referendums en een vierjaarlijkse evaluatie van het beleid en uitloting. Het parlement. Het parlement telt 225 leden, allen uitgeloot voor vier jaar. De burgers worden…

lees meer
Van een centocratie naar een echte democratie. 1317 720 Lhoëst Jean

Van een centocratie naar een echte democratie.

De aarde verschroeit, de armoede stijgt, de ongelijkheid neemt toe, onze vrijheden zijn in gevaar, onverschilligheid en verdeeldheid vieren hoogtij, enz. En politici… die zeveren en ruziën over zaken die niet ter zake doen! Waarom zouden we blijven betalen voor politiekers die zich onledig houden met hun eigen grote  gelijk en overleven? Die meer aandacht…

lees meer
Wie regeert? Venten* of centen? 1046 713 Lhoëst Jean

Wie regeert? Venten* of centen?

Centen!!!! Trouwens, sowieso zijn er al jaren geen venten meer te bespeuren in ons politieke landschap, alleen nog broekventjes. (*Sorry wijven of meiden, maar deze woorden rijmen niet zo met centen) Vandaar dat ik in mijn boek ‘Hoe lang blijven we nog domme ganzen?’ van een ‘centrocratie’ spreek. ‘Een centocratie is een schijndemocratie waarin de burger…

lees meer
Het verdriet van de politieke verantwoordelijkheid! 750 539 Lhoëst Jean

Het verdriet van de politieke verantwoordelijkheid!

Nog meer dan het slecht of bedenkelijk bestuur, zijn de normvervaging en verloedering van de politieke zeden oorzaken van de groeiende kloof tussen burger en politiek.   Een 19e -eeuws paternalisme. De politiek behandelt burgers als onverantwoorde en niet te vertrouwen mensen. Kijken ze teveel in de spiegel? Bovenop een waanzinnige regelneverij, wil de politiek…

lees meer
Een verkrachting van de democratie zonder recht op abortus. 500 348 Lhoëst Jean

Een verkrachting van de democratie zonder recht op abortus.

Het vertrouwen in de politiek en zeker in de politieke partijen keldert als nooit te voren. Uit de recentste Eurobarometer bleek dat minder dan één op de twee landgenoten vertrouwen heeft in de overheid. En slechts 20% heeft vertrouwen in politieke partijen!!! Deze kloof tussen burger en politiek verbaast me niet als je ziet wat…

lees meer
Big brother is watching your farts! 292 380 Lhoëst Jean

Big brother is watching your farts!

George Orwell’s voorspelling uit 1949 ‘Big brother is watching you’ wordt meer en meer de realiteit. We leven inderdaad steeds meer in een gecontroleerde en repressieve maatschappij ten koste van onze burgerrechten en vrijheden. Wat we doen, waar we zijn, wat we zoeken op internet, met wie we bellen, wat we intikken op onze PC,…

lees meer
Depolitiseer staatshervormingen. 1119 926 Lhoëst Jean

Depolitiseer staatshervormingen.

Mens, erger je niet.   Staatshervormingen, institutionele problemen, communautaire dictaten. Vechten om een erwtje al of niet in twee, drie of vier te splitsen. Voilà de dingen waar onze verheven politiekers nu al jaren ‘mens erger je niet’ mee spelen op onze kosten…. Zij verkavelen, en de burger ergert zich. Want zijn prioriteiten, Waal of…

lees meer