Blog NL 2

Index

Index 1440 900 Lhoëst Jean

Persoonsregister.

BDZ

Bart De Wever, voorzitter N-VA. Ik noem hem ook wel Bart De Zever omwille van zijn erg polariserende taal.

Zaakregister

Belgium.

N008N013  – N015  – N020 – N024N027  – N041N043  – N046  – N056N063N068N076N079N090N092N093N096

Blog

N01

Budget

N005N006N022N041N042N067N093

Challenges.

N015N033N048N049N054N055N057N067N069N070N072N073N074N077N081N082N084N085N091N092N098

Christianity.

N003N013N046N047N049N050 

Citizen participation.

N008N026N027N031N032N033N042N055N070N073N075N081N085N094N095

Climate change

N057N063N067N068N070N072N074N098

Cooperation.

N003N012N015  – N030N034N049N054N057N077N084

Democracy.

N024N025 – N026N027N029N030N031N032 – N033N049N054N055N057N064N066N070N073N076N078N080N081N084N085N094N095N096

Diversity.

N034N043N049N084N088

Education

N055N058N065N071N083N086

Equality

N014N021N022N023N025N042N050N053N055N057N058N063N065N067N070N072N077N084N087N089N091N092N097

Fraternity

N014N015N019N030N089

Freedom

N014N016N017N018N019 – N028  – N048N054N057N058N064N065N075N080N082N085

Free markets

N012N016N018N021N022N023N024  – N025 – N028N029N031N033N045N048N051N052N053N054N055N057N058N067N069N070N072N073N074N075N076N078N080N081N084N085N089N097

French revolution.

N009N011N013N014N021N023N024  – N025N031N039N050N059N087

Good governance.

N004N005 – N006N017  – N018N020N024N027N028 – N029 – N030 – N031  – N032N033N034N037N040N041N042N048N052N053N056N057N059N063N068N070N074N077N079N090N092N093N098

Good/Bad practices

N030N033N034N041N046N048N049N056N059N061N062N064N065N068N069N072N073N078N086N087N089N091N094N095N096N097

Government formation.

N002N006N008 – N010N020N029

Government Michel 1.

N005N006N008N012N022N026N029  – N042N052N069N082N083N093

Happyness

N016N017N022N028N047N048N051N054N055N057N080N081N088

Hate/ fear.

N003N018N030N046N049N068N075N082N084N086N091

Health

N054N065

Homo sapiens

N018N021 – N023N055N057N066N067N070N074N083

Human rights.

N013N028N029 – N041N049N050N055N068N069N070N085N087N089N091

Identity/ Be yourself.

N010N018N023N028N030N034N043N050N058N081N082N088

Job market.

N002N004N051N058N069

Justice

N017N029 – N048N056N068N086N087N091

Leadership.

N012N028 – N029N030N031N035N036N037N046N059N060N061N062N066N071N077N090

Media

N010N012  – N023N043N068N076N086

Migration.

N013N029N075N077N089

Nationalism.

N003N010 – N013 – N015N017N026N034N041N043N045N046N049N068N074N077N083N084N087

Negotiation.

N004N069

Parliament.

N002N008 – N026N033N094N095N096

Political parties

N002N008N010 – N013N015N018 – N019 – N024N026N027N029 – N031 – N032N033N034N037N045N049N055N059N061N078N082N087N090N094N095

Populism.

N010N012N017N030N048N049N068N071N076N077N082N083N085N086N087N088

Poverty.

N013N021N022N023N024N025N029N041N053N063N067N079N089N092N097

Privacy

N017N028

Relationships

N038N071N088

Right/Left.

N010N012N049N050N068N076N083N084N085N086N088

Security

N017N056N065N067

Social media.

N012N018 – N028N058N076N077N080N082

Social security.

N024N029 – N041N042N052N055N057N058N079N092

Society

N018N054N055N057N058N059N060N061N073N082N084N086N091

State structure.

N002N004N006 – N012N026N027N029N041N063N068

Sundries

N016N039N060N088

Taxes

N003N021 – N022N024N025N026N029N030N039N040N041N042N048N052N053N054N055N057N058N059N061N063N072N073N074N079N084N093N097N098

War & peace

N070N075N091

Wealth.

N021N022 – N025N051N053N054N055N059N061N084N089N093N097

World.

N021N049N060N064N065N066N067N068N073N074N077N081N084N091

Dear English speaking visitors

Dear English speaking visitors 275 183 Lhoëst Jean

Are you looking for an independent opinion on social issues?

Then you’re probably at the right place.

Here you’ll find articles with a passion for justice, honesty, solidarity and freedom for everyone without exception. Fighting with the pen for a different world, a world where the well-being of everyone must be at least as important as the profit maximization of a minority in tax havens.

A world of you and me instead of one of you or me. We are all the same others, which makes live so exciting and enriching.

 

The articles are in Dutch. Looking for an English copy of an article, please request it by filling in the contact form.

You can also use this form to write a reaction to an article, buy the book, ask a question or give whatever comment.

In the form you’ll have to enter your name (naam), email adress, eventually a subject (onderwerp) and your message (bericht). And then sending it by clicking on ‘Sturen’.

 

 

Cher visiteurs francophones.

Cher visiteurs francophones. 564 713 Lhoëst Jean

Vous êtes à la recherche d’un avis indépendant sur des questions sociétales ?

Alors vous êtes probablement au bon endroit.

Vous trouverez ici des articles imprégnés d’une passion pour la justice, l’honnêteté, la solidarité et la liberté pour tous sans exception. Luttant avec la plume pour un monde différent, un monde où le bien-être de chacun doit être au moins aussi important que la maximisation des profits d’une minorité dans des paradis fiscaux.

Un monde de vous et moi au lieu de l’un de vous ou de moi. Nous sommes tous les mêmes autres, c’est ce qui rend la vie si passionnante et enrichissante.

Les articles sont en Néerlandais. Envie d’une copie en Français, n’hésitez pas à le demander en remplissant le formulaire de contact.

Vous pouvez également utiliser ce formulaire pour rédiger une réaction à un article, acheter le livre, poser une question, donner un commentaire, etc.

Dans ce formulaire, vous aurez à compléter votre nom (naam), adresse e-mail, éventuellement le sujet ainsi que votre message (bericht). Puis l’envoyer en cliquant sur ‘Sturen’

LAST/NEXT

LAST/NEXT 1440 900 Lhoëst Jean

Laatst gepubliceerd artikel

Stop de anomalie ‘hoe rijker, hoe minder belastingen’!

Volgend artikel verschijnt op vrijdag 24/05/2024:

Burgers, verenig u!

 

 

 

 

List published articles.

List published articles. 2048 1473 Lhoëst Jean

Reeds verschenen artikels.

 • Stop de anomalie ‘hoe rijker, hoe minder belastingen’! (N098)
 • Kun je te rijk zijn? (N097)
 • België, een regeeronwillige democratie met een stemverbod!(N096)
 • Heeft het nog zin te gaan stemmen? (N095)
 • Verkiezingen: zijn de kandidaten onze stem wel waard? (N094)
 • Wie rijk is krijgt lekkers! (N093)
 • Wat we zelf doen, doen we asocialer! (N092)
 • Staat Israël boven het Internationale recht?  (N091)
 • ‘Geen draagvlak’… of geen wilskracht? (N090)
 • Alle mensen zijn gelijk, maar sommigen tellen niet mee! (N089)
 • Joepie, ik ben geen echte man! (N088)
 • Verlichting of Verplichting. (N087)
 • Is het leven van een varken evenveel waard als het leven van een mens? (N086)
 • Licht op de ‘Verlichting’. (N085)
 • Is de Westerse beschaving superieur? (N084)
 • Conservatief en slim, niet zo goede vrienden! (N083)
 • (anti) Woke: als de pot de ketel verwijt. (N082)
 • Willen we gelukkig zijn? (N080 enN081 )
 • Sociale huisvesting op zijn Vloams.(N079)
 • Waarom zo dikwijls socialistische partijen in corruptieschandalen?  (N078)
 • Wijze raad van Stephen Hawking. (N077)
 • Waarom kleurt de wereld steeds bruiner? (N076)
 • Jaaroverzicht 2022. (N075)
 • Pleidooi voor een nieuwe wereldorde. (N073 en N074 )
 • Wie draait er op voor de genocide op onze planeet? (N072)
 • Mannen jagen, vrouwen vissen. (N071)
 • Duizend bommen, granaten en dollars: we zitten in de kou! (N070)
 • Geen indexsprong, wel een indexplafond.(N069)
 • Het opgestoken vingertje van Mia voor Hadja Lahbib.(N068)
 • ‘Begrijp je waarom wij bang zijn van de NAVO?’ (N067)
 • Hoelang duldt de wereld nog gedicteerd te worden door een ‘failed state’? (N066)
 • Zijn de VS een ‘failed state’? (N065)
 • Van American dream naar American Nightmare! (N064)
 • Wat hebben pensenkermissen en klimaatbeleid op zijn ‘Vloams’ gemeen? (N063)
 • Trump I, de waanzinnige. (N061 enN062 )
 • Wie is de stoerste, Poetin of Zelenski? (N060)
 • Zijn mijn dromen haalbaar en betaalbaar? (N059)
 • Is stelen lovenswaardiger dan hulp vragen? (N058)
 • I have a dream… (N057)
 • Verkeersbeleid en pakkansen. (N056)
 • Moet het marktfundamentalisme gederadicaliseerd worden?  (N055)
 • De nefaste bijwerkingen van de ‘vrije’ markt. (N054)
 • Het marktfundamentalisme, arm en rijk in stijgende lijn! (N053)
 • Overheden, de marionetten van het neoliberalisme. (N052)
 • De curven van het neoliberalisme. (N051)
 • The jewels to the left or to the right? (N050)
 • Leert het westen zijn les nooit? (N049)
 • Beercars please, no bearcats. (N048)
 • Bestaat God godverdomme?  (N047)
 • Wat als ene Mohammed Tom zou bedreigen? (N046)
 • Me, myself and I. (N045)
 • ‘Eigen profijt/volk eerst’: yeah!!! (N044)
 • Van een kleine, dikke naar een grote, dunne…. (TV) (N43)
 • Is onze belastingpolitiek op maat van de beter begoeden? (N042)
 • Waar zijn er dra meer ministers dan ziekenhuisbedden? (N041)
 • Bestaat het nog, mensen die zonder morren belastingen betalen? (N040 )
 • Klopt het nog dat niets zeker is in deze wereld behalve de dood en belastingen? (N039)
 • Overspel: een heikel spel voor eikels… ( N038 )
 • Zijn er nog politieke leiders? (N037)
 • Boeien door gezag of ketenen door macht? (N036 )
 • Wat is een goede leider? (N035)
 • Denk als een rebel! (N034)
 • Van een centocratie naar een democratie. (N032) en (N033)
 • Wie regeert ons? Venten of centen? (Centocratie) (N031)
 • De kloof tussen de burger en de politiek (N029) en (N030).
 • Big brother is watching your farts! (N028)
 • Depolitiseer staatshervormingen!!!!! (N027)
 • Een regering zonder Vlaamse meerderheid, so what? (N026)
 • Ongelijkheid, een tikkende tijdbom. (N025)
 • De politiek, de priesters van de ongelijkheid. (N024)
 • Waarom zulke grote ongelijkheid? (N023)
 • Is ongelijkheid een illusie ? ( N022)
 • Het ongelijkheid virace. (N021)
 • Van een wanbeleid naar een beleid. (N020)
 • Mag een partij een ‘stoute’ burger berispen? (N019)
 • Waarom ketenen we onszelf? (N018)
 • Goed bestuur(?) en vrijheid. (N017)?
 • Wandelen, gezond voor lichaam en geest. (N016)
 • Narcissen bedreigen de biodiversiteit (nationalisme). (n015)
 • Vrijheid, gelijkheid, samenwerking: mooi, maar in de praktijk heel wat minder! (N014)
 • Mensenrechten, van hoerageroep naar boegeroep. (N013)
 • De opmars van het rechtse gedachtengoed (N012)
 • Dank u Marianne (Franse revolutie) (N011)
 • Wie is in godsnaam toch ‘de’ Vlaming? Ik in ieder geval niet. (N010)
 • Leven in het Ancien Regime. Weinig nieuws onder de zon… (N009)
 • Een Vlaamse meerderheid in de federale regering? Waarom? De verdwazing van de politiek! (N008).
 • Evaluatie van de regering Michel 1, een dikke buis (N005) en een dikke ‘shame on you’ (N006).
 • De ‘wonderbaarlijke vermenigvuldiging van ministers’, de ‘postjes’ politiek in België. (N004)
 • Haat en afkeer in een Aentwaarps cafétje. (N003)
 • Behandel regeringsschuwe parlementsleden als werkschuwe werklozen! (N002)
 • Wat kun je verwachten op deze blog (N001)?