Leve Marianne!

Leve Marianne!

Leve Marianne! 652 545 Lhoëst Jean

Ik ben een grote fan van de Marianne. Marianne is het icoon van Frankrijk en de Franse Revolutie. Deze omwenteling brak uit in 1789, duurde 10 jaar en eiste duizenden levens. En zo kwam er eindelijk een eind aan het Ancien Regime. 1789 is een scharnierpunt in de geschiedenis van de mensheid. Een van de grootste ideologische omwentelingen ooit. Deze revolutie veranderde voorgoed Frankrijk, Europa en later de hele wereld. Victor Hugo spreekt zelfs van de belangrijkste stap in de geschiedenis van de mens sinds de geboorte van Christus. Kan dit wel begrijpen omdat deze revolutie het Ancien regime afschafte en de huidige wereldorde opzette. Marianne maakte dus komaf met de standen, de absolute macht van de koning, de privileges , de belasting paradox, de institutionele versnippering, de macht van de kerk, enz. Vanaf dan waren we allemaal burgers met rechten en plichten. We waren allen gelijk voor de wet en iedereen moest een eerlijke fiscale bijdrage leveren (allez, dat was toch de bedoeling)….

Waarom kwamen de mensen in opstand?

Terwijl de koning, de adel en de clerus al eeuwen in weelde leefden en genoten van allerlei voordelen en privileges, moest het grootste deel van de Franse bevolking overleven in pure armoede, zonder de minste rechten. Eind 18e eeuw zou de groeiende boosheid over deze fiscale/sociale ongelijkheid DE belangrijkste oorzaak worden voor het uitbreken van de Franse Revolutie. In 1789 waren slechte oogsten en hongersnood de druppel die de emmer deden overlopen. De sansculottes bestormden de Bastille, grepen de wapens en wierpen het Ancien Régime omver. De sansculottes waren gewone mensen, boeren en arbeiders. Ze werden zo genoemd, niet omdat ze geen broek droegen, maar wel omdat zij zich geen kniebroek (= culotte) konden veroorloven. Enkel de adel kon zich dit veroorloven. De inspirators en aanstichters van de revolutie waren de Verlichtingsfilosofen uit de 18e eeuw. Hun ideeën vraten aan de gevestigde orde. Filosofen als Voltaire, Montesquieu en Rousseau stelden vragen bij de absolute macht van de koning, de institutionele warboel en de macht van de kerk. Volgens hen vormde het Ancien Régime een obstakel voor elke vooruitgang van de samenleving. Ze bepleitten waarden als vrijheid, gelijkheid, solidariteit, de scheiding van kerk en staat, volkssoevereiniteit, enz.

Dank Marianne voor hetgeen je ons geschonken hebt!

Ze bepaalt tot vandaag de dag mee het uitzicht van onze samenleving. Ze schonk ons een prachtig moreel kompas: vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid (samenwerking). Moest elke politicus dit kompas gebruiken, dan hadden we al heel lang een betere wereld voor iedereen. En ze schonk ons mensenrechten: “Verklaring van de rechten van de mens en de burger”. Alle mensen gelijk voor de wet, vrije meningsuiting, bescherming van eigendom, en zoveel meer hebben we te danken aan deze revolutie. Ze gaf ons goed bestuur. Ze maakte komaf met het feodale stelsel, het lappendeken van onafhankelijke regiotjes met ieder zijn eigen regelgeving. Ze creëerde een ééngemaakt Frankrijk , met één wetgeving en rechtstelsel. Ze zorgde ook voor de invoering van het metrieke stelsel (grammen, meters en liters); de scheiding van kerk en staat; het tweekamerstelsel (parlement en senaat); de eerste stappen in de strijd voor gelijkheid tussen man en vrouw en de tricolore Franse vlag. Ze introduceerde de legalisering van echtscheiding… Stel je voor dat er geen Franse revolutie ware geweest…. En ze verrijkte onze woordenschat met begrippen als links/rechts in de politiek, vandalisme en terrorisme, ‘le quatorze juillet’, de guillotine. En last but not least : de start van een enorme vooruitgang en toename van de welvaart. Mensen waren vrij, ééngemaakte markt, handel en industrie konden dus bloeien, etc…

#Franse revolutie