Korte inhoud

Waarom slaagt de mensheid er niet in een betere wereld te maken voor iedereen, ondanks al zijn vergaarde kennis en haast oneindige mogelijkheden? Is het een kwestie van niet kunnen, of van niet willen?

Aan bod komen brandende thema's als het ongebreideld vrije martkfundamentalisme, de globalisatie, de groeiende kloof tussen arm en rijk, de opwarming van de aarde, de verschraling van de democratie, de kafkaëske evolutie van België – ooit waren we de dappersten, nu de grappigsten.
Verder de tegengestelde aanpak van sociale en fiscale fraude, de eerste met zweepslagen, de tweede met fluwelen handschoenen, het onstuitbare oprukken van nationalisme en populisme, het gezwam rond identiteit en migratie, de dubbele moraal in de wereld, de uitholling van onze vrijheden en privacy alsook de rol van de VS, de media en de kerk.

De relatie tussen man en vrouw passeert ook de revue net als het probleem van het aantal zelfdodingen in onze contreien, de noodzaak aan goede leiders, en veel meer. Zelfs het belang van luiheid, een open geest, passie en humor voor succes en geluk.

De auteur staat niet alleen stil bij de problemen, maar reikt ook mogelijke oplossingen aan om te komen tot een betere wereld voor iedereen, waar de mens primeert op economische belangen. Hij verlaat begane paden, goed beseffend dat deze oplossingen niet goed liggen bij de gevestigde orde en markt…

Iedereen die vragen stelt bij de huidige gang van zaken, zal misschien wat hebben aan deze opiniestukjes, al was het maar af en toe hopelijk een glimlachje.

Global Wealth Report

Interesse?

Zin om het boek te ontdekken?